Saanyo metoda

Po Sioni Levstik

Saanyo metoda, je metoda komplementarnega zdravljenja, ki upošteva celostni pristop pri zdravljenju posameznika. To pomeni, da zdravje posameznika ni odvisno le od njegovega fizičnega stanja, ampak v veliki meri od njegovega odnosa do življenja na splošno in še zlasti njegovega odnosa do Vere in Boga. Saanyo metoda upošteva, da je bolezen preplet psiholoških in fizičnih neskladij – preplet neusklajenosti telesa, uma in duha. V praksi to pomeni, da popolna ozdravitev dolgoročno ni možna (zlasti kroničnih in hudih bolezni), če se zdravljenja bolezni ne lotimo sistematično po načelu celovitosti.

In prav tu sta Vera in Zaupanje v Boga najpomembnejša, saj nam omogočata, da presežemo meje našega omejenega fizičnega sveta in posežemo v stanje uma in duha. Vera in naš odnos do Boga, življenja, ljudi, narave, živali in rastlin so pogoj, s katerim bomo lahko premagali naše bolezni in pričakovali pozitiven rezultat tega “boja”.

Vsako stanje neusklajenosti telesa, uma in duha (berite bolezen) nas opozarja, da moramo celovito spremeniti naš dosedanji način življenja, ki nas je pripeljal do bolezni. Spremeniti moramo ne le fizično stanje, ampak tudi stanje našega uma, misli, odnose, zavest. Globlje razumevanje narave  bolezni in vzrokov zanjo ni možno brez osebne in duhovne rasti, brez tega razumevanje pa so tudi naše možnosti za trajno ozdravitev precej manjše.

Saanyo metoda je namenjena predvsem izobraževanju zdravilcev in terapevtov, in sicer tako tistim, ki šele začenjajo s samostojnim zdravljenjem kot tudi že izkušenim zdravilcem in terapevtom – takšnim, ki težijo k izpopolnjevanju in širjenju svoje ponudbe – k celovitejšemu in bolj kompleksnemu zdravljenju.

Saanyo metoda kot metoda alternativnega zdravljenja upošteva sistem 24 korakov – dvakrat po 12 korakov. Prvi sklop 12 korakov nam omogoča najbolj učinkovito odkrivanje vrste težav pri posamezniku ali paru, ki je/sta v obravnavi; z drugim sklopom 12 korakov pa izberemo najboljšo  kombinacijo tehnik zdravljenja za posameznika ali par, ki je v obravnavi; to pomeni izberemo takšne tehnike, ki bodo najbolj pripomogle k odstranjevanju fizičnih, mentalnih in duševnih težav ter trajnemu odstranjevanju čustveno-astralnih navlak.

Saanyo metoda ima 12 stopenj izobraževanja

Po končani 4.stopnji lahko udeleženci izobraževanja samostojno zdravijo po Saanyo metodi, vendar lahko v okviru metode uporabljajo samo določene tehnike. Kandidati za zdravljenje po Saanyo metodi pred začetkom šolanja opravijo test sposobnosti. Test je sestavljen iz pisnega, ustnega in praktičnega dela in je individualne narave. Na osnovi rezultatov uspešno opravljenega testa se izdela osebni individualni načrt izobraževanja za vsakega udeleženca posebej. Samo izboraževanje je sestavljeno iz 50% skupinskega dela in 50% individualnega. Po zaključku vsake stopnje izobraževanja udeleženec pridobi certifikat o opravljeni stopnji šolanja.

Prvi sklop 12 korakov vsebuje:

 1. korak – določa, katero od štirih teles je najbolj razvito (ali je to fizično, mentalno, čustveno ali astralno telo)
 2. korak – določa, katero od zgoraj navedenih teles ima največ blokad in vzorcev,
 3. korak – upošteva, kakšna je pretočnost teh teles od najšibkejšega do najboljšega. Na podlagi tega se določi poseben vibracijski vzorec svetlobnega telesa, ki je za vsakega posameznika edinstven in enkraten,
 4. korak – določa idealni barvni spekter duše, ki si ga je izbrala za trenutno nalogo in življenje na Zemlji,
 5. korak – upošteva datum in kraj rojstva posameznika, njegovih staršev in bližnjih sorodnikov kot tudi medsebojne odnose, da bi lahko določili posebne karmične vzorce,
 6. korak – upošteva proces odraščanja in socializacije,
 7. korak – upošteva način in lestvico vrednot, ki jih je posameznik ustvaril v odnosu do sebe, drugih in sveta na splošno,
 8. korak – upošteva posameznikov odnos do Vere in Boga v širšem pomenu besede, kakor tudi odnos do religije in njenega razumevanja,
 9. korak – določa odnos posameznika do njegovega fizičnega telesa in športnih dejavnosti, kakor tudi stopnjo vitalnosti na splošno,
 10. korak – določa shemo prehranjevanja s poudarkom na vitaminsko-mineralni prehrani in njeni uravnoteženosti,
 11. korak – določa zastrupljenost telesa in toksične učinke okolja, sevanja, ipd.,
 12. korak – upošteva sistem 13 čaker, njihovo medsebojno delovanje in usklajenost,  s poudarkom na stopnji razvitosti imunskega in dihalnega sistema.

Ko zaključimo s prvim sklopom 12 korakov po Saanyo metodi, si ustvarimo celovito sliko problematike posameznika in lahko pristopimo k drugemu sklopu 12 korakov, to je izbor najboljših tehnik komplementarnega zdravljenja za določeno osebo.

 

Drugi sklop 12 korakov vsebuje:

 1. korak – sklop mentalno-fizičnih oz. astralno-čustvenih vaj, ki še bolj krepijo najbolj razvito telo pri posamezniku,
 2. korak – sklop mentalno-fizičnih oz. astralno-čustvenih vaj, s katerimi se vzpodbuja pospešeno delovanje telesa, ki ima največ blokad,
 3. korak – sklop vaj, ki upoštevajo barvno lestvico, značilno samo za bitje, ki je v obravnavi,
 4. korak – sklop vaj, s katerimi vzpodbujamo povezavo zavestnega dela zavesti posameznika z njegovo ali njeno podzavestjo,
 5. korak – sklop vaj, s katerimi pomagamo posamezniku ozavestiti njegov ali njen način funkcioniranja v odnosu do partnerja, otrok, staršev, bratov in sester, sorodnikov,
 6. korak – sklop vaj, s katerimi pomagamo ozavestiti njegov/njen način funkcioniranja do prijateljev, sodelavcev, sovražnikov,
 7. korak – sklop vaj, s katerimi širimo meje omejenosti fizičnega sveta, norm, pravil in ukalupljenosti, kot tudi vzpodbujanje moralno-etičnih vrednot nasplošno,
 8. korak – sklop vaj, s katerimi širimo obzorja duha posameznika, vzpodbujamo njegovo tolerantnost, strpnost, razumevanje in sočutje do sebe, do drugih in drugačnih,
 9. korak – sklop vaj, s katerimi vzpodbujamo fizične aktivnosti in vitalizacijo fizičnega telesa,
 10. korak – izdelava ustreznih menijev za posameznika, njegovo izobraževanje o zdravi in pravilno uravnoteženi prehrani,
 11. korak – izbor najbolj ustreznih metod razstrupljanja fizičnega telesa posameznika kot tudi okolja, v katerem živi,
 12. korak – izbor najbolj ustreznih metod krepitve imunskega sistema, izbor različnih tehnik dihanja, kot tudi sklop vaj, ki najbolj učinkovito vzpodbujajo pravilno delovanje vseh 13 čaker.

V okviru Saanyo metode se poleg že svetovno priznanih tehnik zdravljenja poslužujemo še lastnih tehnik in sicer:

Hišna piramida

Je unikatna naprava za zdravljenje in uravnoteženje čaker posameznika. Oblikovan je tako, da zbira energijo iz univerzuma, jo koncentrira in nato enakomerno porazdeliti horizontalno, vertikalno in spiralno okoli bitja, ki je v sredini stroja.

Več…

Una

UNA predstavlja ženski princip delovanja in se uporablja predvsem pri tistih posameznikih, ki imajo probleme tudi s pomanjkanjem ženske energije v svojem sistemu delovanja oziroma se uporablja predvsem pri blokadah in težavah, ki se odražajo na fizičnem telesu.

Več…

Unium

UNIUM predstavlja moški princip delovanja in se uporablja predvsem pri posameznikih, ki imajo probleme s pomanjkanjem moške energije in je zelo uspešen pri zdravljenju prostate, mehurja, sečovodov in ledvic, težav z ušesi, grlom in nosom ter srca in ožilja.

Več…
error: Vsebina strani je zaščitena!/Content is protected !!
Share This